Új frakcióban a régi elvek mentén! Szücsné Posztovics Ilona polgármesterrel, valamint Balogh Ferenc, Lusztig Péter képviselőtársaimmal kiléptünk az Összefogás Tatabányáért frakcióból és új frakciót hozunk létre a DK, a Jobbik, az LMP, a Momentum és a Párbeszéd pártok támogatásával. Az új frakció neve: Összefogás Tatabánya Fejlődéséért. …

Júliusban két ülést is tartott a közgyűlés. Augusztus 11-én egy rövid, rendkívüli ülésre került sor, melynek témája az NHSZ közgyűlésére vonatkozó tulajdonosi mandátumátadás volt. Augusztus 26-án rendes közgyűlésre került sor, melynek legfontosabb témája egy környezetvédelmileg fontos területen épülő új lakópark volt. …

Júliusban két ülést is tartott a közgyűlés. A legfontosabb téma az Agora Nonprofit Kft. kettős ügyvezetése volt, melynek megszüntetését a Fidesz frakció kezdeményezte. A kettős ügyvezetésre azért lett volna szükség, mert a Kft átvilágítása során számos szabálytalanság megállapításra került, így indokolt volt egy külön gazdasági ügyvezető kinevezése. …

Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 22/2014. (XI.6.) önkormányzati rendeletének (Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról) 3. melléklete A környezet- és klímavédelemért felelős tanácsnok számára előírja, hogy a tanácsnok a munkájáról évente egyszer tájékoztatást ad a közgyűlésnek. A tájékoztatást a 2020. …

Sajnos a kormány által elrendelt veszélyhelyzet miatt ismét a polgármester gyakorolja a közgyűlés jogait, így a képviselőkre is másfajta szerep hárul.

Befejeződött a Béke úti garázssor útburkolatának egy részének a felújítása. A garázssor gimnázium felé eső végén a csapadékvíz elvezetés régóta gondot okozott, ezért most új, rácsos lefolyót alakítottak ki…

Sajnos a kormány által elrendelt veszélyhelyzet miatt ismét a polgármester gyakorolja a közgyűlés jogait, így a képviselőkre is másfajta szerep hárul.

Megrongált padok kerültek helyreállításra, többek között a Nyárfaliget parkban! Egyúttal levélben kértem a Közterület Felügyelet munkatársait, hogy kiemelten figyeljenek a park rendezettségére, a köztéri együttélés szabályainak betartására.

Meghallgatva a…

Sajnos a kormány által elrendelt veszélyhelyzet miatt ismét a polgármester gyakorolja a közgyűlés jogait, így a képviselőkre is másfajta szerep hárul.

Polgármester Asszony kérésére magam is véleményeztem a Budapesti Agglomerációs Vasúti Stratégiát, amely egy olyan grandiózus és innovatív koncepciót tartalmaz, amiből végső soron Budapest és Tatabánya is profitálhat. …

Sajnos a kormány által elrendelt veszélyhelyzet miatt ismét a polgármester gyakorolja a közgyűlés jogait, így a képviselőkre másfajta szerep hárul.

Nyilvános Vagyonnyilatkozat! A Párbeszéd politikusai elkötelezettek az átláthatóságért, ezért mindannyian minden évben önként nyilvánosságra hozzuk a vagyonnyilatkozataink.A …

Sajnos a kormány által elrendelt veszélyhelyzet miatt ismét a polgármester gyakorolja a közgyűlés jogait, így a képviselőkre másfajta szerep hárul.

A januári hónapban a legfontosabb feladat a város költségvetésének megalkotása volt. Polgármester asszonnyal több körben egyeztettünk a lehetséges irányokról. A kormányzati elvonások miatt az elsődleges feladat a város működtetésének zavartalan…

Renczes Dávid

.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store